Osiedla mieszkaniowe


Wybrane obiekty referencyjne:

Osiedle mieszkaniowe przy ul. Romera w Warszawie

 

 • Dostawa wszystkich materiałów instalacyjnych.
 • Wykonanie instalacji kanalizacyjnej.
 • Wykonanie instalacji gazowej.
Osiedle domów jednorodzinnych "Ateńska III" przy ul. Ateńskiej w Warszawie

 

 • Wykonanie projektu wewnętrznych instalacji sanitarnych.
 • Dobór i dostawa wszystkich materiałów instalacyjnych.
 • Wykonanie instalacji wodnej i kanalizacyjnej.
 • Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania.
 • Budowa indywidualnych kotłowni gazowych.
Osiedle mieszkaniowe "Nad Fosą" przy ul. Limanowskiego w Warszawie
 • Dostawa wszystkich materiałów instalacyjnych.
 • Wykonanie instalacji wodnej i kanalizacyjnej.
 • Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania.
 • Budowa węzła cieplnego.
 • Budowa przyłącza sieci cieplnej.
 • Budowa przyłączy kanalizacyjnych i wodnych.
 • Budowa osiedlowej sieci cieplnej i wodnej.
 • Konserwacja instalacji sanitarnych.
Osiedle domów jednorodzinnych przy ul. Korkowej w Warszawie

 

 • Dobór i dostawa wszystkich materiałów instalacyjnych.
 • Wykonanie instalacji wodnej i kanalizacyjnej.
 • Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania.
 • Wykonanie instalacji gazowej.
 • Budowa indywidualnych kotłowni gazowych.
Osiedle mieszkaniowe przy ul. Świderskiej w Warszawie

 

 • Dostawa wszystkich materiałów instalacyjnych.
 • Wykonanie instalacji wodnej i kanalizacyjnej.
 • Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania.
 • Budowa osiedlowej sieci cieplnej i wodnej.
Osiedle mieszkaniowe "Chomiczówka" w Warszawie

 

 • Wymiana zaworów grzejnikowych (około 8000 zaworów).