Budynki wielorodzinne i apartamentowe


Wybrane obiekty referencyjne:

Budynek mieszkalny z garażem podziemnym przy ul. Grodeckiego w Warszawie

 

 • Dostawa wszystkich materiałów instalacyjnych.
 • Wykonanie instalacji wodnej i kanalizacyjnej.
 • Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania.
 • Wykonanie instalacji gazowej.
 • Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej.
Budynki apartamentowe z garażami podziemnymi i usługami przy ul. Sobieskiego w Warszawie
 • Dostawa wszystkich materiałów instalacyjnych.
 • Wykonanie instalacji wodnej i kanalizacyjnej.
 • Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania.
 • Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej.
 • Budowa węzłów cieplnych.
 • Budowa przyłącza sieci cieplnej.
 • Budowa przyłączy kanalizacyjnych i wodnych.
Budynek mieszkalny przy ul. Okopowej w Warszawie

 

 • Wykonanie instalacji gazowej.
Budynki mieszkalne przy ul. Poligonowej w Warszawie

 

 • Wykonanie instalacji gazowej.
Budynek mieszkalny przy ul. Ołówkowej w Warszawie

 

 • Dobór i dostawa wszystkich materiałów instalacyjnych.
 • Wykonanie instalacji wodnej i kanalizacyjnej.
 • Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania.
 • Wykonanie instalacji gazowej.
 • Budowa szamba szczelnego wraz z przyłączem.
 • Budowa kotłowni gazowej.